This website is under construction

 

Organisatie:

Steller advies voor bouwtechniek  is een jong raadgevend ingenieursbureau op het vakgebied van constructief ontwerpen van draagconstructies van bouwwerken. Ervaring met projecten zijn zeer gevarieerd en betreffen zowel nieuwbouw als verbouw, van o.a. woningen, bedrijfshallen, agrarische bouwwerken, winkels, recreatie ect..

 

Missie

Steller advies voor bouwtechniek heeft als missie de opdrachtgevers in de bouw onafhankelijk, professioneel en met enthousiasme te adviseren.

Met een probleemoplossende aanpak nemen wij opdrachtgevers ‘zorg’ uit handen door taakstellend en meetbaar te opereren. Kernbegrippen in onze dienstverlening zijn: deskundigheid, flexibiliteit, kostenbewustzijn en praktische ontwerpen.

 

Diensten:

Voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw en renovatie brengen wij deskundige adviezen en berekeningen betreffende het constructieve deel van het project. Wij berekenen en tekenen de staalconstructies, betonconstructies, houtconstructies van fundering tot dak. De mate van uitwerking wordt door de klant bepaald.

Klanten die gebruik kunnen maken van onze diensten zijn:

- Architecten                                                                                                                       

- Aannemers                                                                                                                       

- Projectontwikkelaars

- Bouwkundige adviseurs                                         

- Wonigbouw verenigingen                                      

- Particulieren

 

Contact gegevens:

Refterstraat 9

8271 XL IJsselmuiden

 

Telefoon          038 – 33 75 898

Telefax            084 – 83 89 102

Mobiel             06 – 50 47 47 94

E-mail             info@steller-avb.nl

Website          www.steller-avb.nl